Arvid Sølve Urke

Min kompetanse

Jeg heter Arvid Sølve Urke (CV).

Jeg jobber i dag som UNIVERSITETSLEKTOR og markeds- rekrutteringsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Narvik.

Jeg er utdannet diplom markedsøkonom fra Norges Markedshøgskole, ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole, offentlig godkjent radiograf fra Radiografskolen i Tromsø, og pedagog fra Høgskolen i Narvik. Nominert til pedagogisk ærespris på Høgskolen i Narvik i [ 2006 ] og i [ 2008 ]
Har 30 års erfaring som kursleder.

Flere års praksis fra næringslivet og offentlig sektor, blant annet 11 år som bedriftsrådgiver i VINN - Veiledningsinstituttet i Nord Norge.

I forbindelse med OL på Lillehammer, i perioden januar 1993 til februar 1994, var jeg utlånt som sjefsrådgiver fra VINN, til prosjektet "Serviceringen Rundt OL". I denne perioden hadde jeg bl.a ansvaret for opplæring av 30 instruktører som ble brukt i prosjektet.
[Se referanse her].

Portrett fra avisen Fremover finner du her: [Forside] [Inngang portrett] [Fortsettelse portrett]

Portrett fra Narvik i dag finner du her (fire pdf-dokumenter som må lastes ned hver for seg): [Forside] [ss 8 og 9] [ss 10 og 11] [ss 12 og 13]

Kommentarer fra kursdeltakere


Gunn Olander

Delta har hatt gleden av Arvid Sølve Urke som foreleser på flere samlinger/ tema dager. Jeg har selv hatt gleden av å være deltaker på flere av disse kursene, og slutter meg til alle de entydige positive tilbakemeldinger som er gitt av medlemmer og tillitsvalgte i Delta:

Engasjerende foreleser, gode eksempler, god informasjon, gode tips og solid
faglig presentasjon. Humørfylt og fengende, mye nyttig å ta med seg i hverdagen og spesielt glad for kompendiet  som jeg gleder meg til å lese og bruke mer tid på.
Helt fantastisk  kursholder, mye å ta med seg på veien videre, i jobb, familie, privat og fysisk aktivitet. Kommer til å anbefale andre å gå på dette kurset om det kommer flere ganger.
 

Gunn Olander
Forbundsleder

mobil 41 52 97 25
gunn.olander@delta.no
www.delta.no

 

 


Jørgen Lund

"Arvid Sølve Urke tilhører toppskiktet av norske kursledere.

Han skaper som regel meget stor begeistring for sin evne til å tenne deltakerne og overføre kompetanse som kan nyttes i hverdagen. Han er en av de ytterst få som oppnår toppscore på sine kurs fra krevende deltakere blant revisorer, regnskapsførere og andre yrkesgrupper.
Gjennom Arvid Sølve Urke får du en uforglemmelig kursdag".

Fagsjef Jørgen Lund, NARF
Telefon: 23356900
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
 

 


Bjørnar Pettersen

Etter kulturendringsprosessen ved Forsvarets verksted i Ramsund i 2007, hvor Arvid Sølve Urke var leverandør av KVALITETSSKOLEN, så Tjeldsund KOMMUNE på muligheten til å bruke Arvid Sølve Urke når kulturendringen skulle gjennomføres i helse og omsorgavdelingen i Tjeldsund kommune i 2011.

Samtlige ansatte gjennomførte 5 todags-samlinger i 2 grupper og tilbakemelding fra deltakerne på KVALITETSSKOLEN var svært positive. KVALITETSSKOLEN var svært nyttig for de ansattes kompetanse.

Vår erfaring med bruk av Arvid Sølve Urke, både innom Forsvaret verksted og helse/omsorg, er at vi hever kompetansen blant ansatte. Noe som er nødvendig for oss, slik at vi evner å gi gode tjenester i framtiden.

Han er god på å holde folk engasjert en hel dag, og en meget dyktig kommunikator.

Jeg gir han mine beste anbefalinger.
 

Ordfører i Tjeldsund kommune
Bjørnar Pettersen,

Tlf: 971 62 481
 

 


Hjalmar Larssen

Jeg har gjennomført flere kurs med Arvid Sølve Urke de siste 20 årene. Det er enkelt å kontakte Arvid når vi vil gjennomføre kompetanseheving i bedriften. For 8 år siden i 2007 startet REMA Distribunal Narvik prosjekt KVALITETSSKOLEN hvor vi har gjennomført årlige kurs for samtlige ansatte til 2014. Arvid har satt seg grundig inn i REMA sin bedriftskultur og dermed skreddersydd kursene for oss.

Gjennom sitt store engasjement har han fått deltakere som er blitt bevist på sin rolle i REMA Distribunal, samt økt deres egen motivasjon.

Daglig Leder Hjalmar Larssen,
REMA Distribusjon Norge AS
Distribunal Narvik Telefon: 97752566

 


Sven E. Scheiderbauer

"Noen intensive dager med Arvid Sølve Urke kan gi servicebedriften og service i bedriften et stort løft. Norsk Luftfartsmuseum har hatt stor glede og nytte av et skreddersydd kurs der Arvid Sølve Urke med sitt store engasjement, fanget deltakernes oppmerksomhet og tok fram det beste hos hvert individ."

Sven E. Scheiderbauer Direktør Norsk Luftfartsmuseum A/S, Bodø

 


Laila Linaker

"Takk Arvid for et fantastisk kurs i Motivasjon og Arbeidsglede!

Du klarte gjennom din forelesning å få meg bevisst på hvordan mine holdninger og tanker påvirker meg selv og omgivelsene i mitt daglige arbeid og privat.

Som organisasjonsrådgiver er jeg opptatt av at de ansatte trives på jobben. Ditt foredrag har vært med på å forsterke dette.

I vår fikk våre kunder mulighet til å høre deg forelese. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på foredraget.

Jeg gleder meg til å delta på flere kurs med deg."

Laila Linaker
organisasjonsrådgiver
Consis Harstad AS

 

 


Edgar Wammervold

"Jeg skal her gi en tilbakemelding fra kurset: ”Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben?” fordi jeg antagelig har en litt annen bakgrunn enn de andre kursdeltakerne fra NITO.

Riktig nok har jeg min ingeniørutdannelse fra Trondheim tekniske skole i 1973 og siden den gang har jeg vært ansatt som kjemiingeniør ved Hammerfall Dolomitt A/S i Sørfold og jeg har vært NITO-medlem siden 1972
 
Jeg velger å skrive disse ordene  fordi jeg forstår at du har både kunnskap om og god innsikt i helsevesenet.

I 1964, da jeg var 14 år gammel, fikk jeg diagnosen barneleddgikt (en diagnose som 1/2 år senere ble endret til Mb. Bekhterew) og min ingeniørutdannelse var et forsøk på å skaffe meg et arbeid hvor fysisk styrke og bevegelighet ikke var et krav.

Under kurset i dag opplevde jeg at det var ikke først og fremst ingeniøren Edgar som lyttet med stor interesse til ditt budskap men kronikeren Edgar.

Du fortalte at du hadde drevet med mental trening siden du leste boken :”Best når det gjelder” med Willy Railo i 1981. Jeg har drevet med mental trening siden jeg leste boken: ”Tenk positivt” av  Bjørn Ringom i 1989, et verktøy jeg ikke skulle klart meg uten hverken i forhold til å håndtere en kronisk sykdom eller å henge med i arbeidslivet.

Jeg lærte mye nytt på kurset ditt i dag men fremfor alt så opplevde jeg kurset som en sterk bekreftelse på at de valg jeg har tatt for å kunne leve godt med en kronisk sykdom har vært korrekte.

Det betyr utrolig mye for meg å ha en høgskolelærer som referanse når det blir snakk om mental trening, visualisering, affirmasjoner, mestring, trivsel, motivasjon, prestasjon, mål, attribusjon osv.
 
Hadde det stått opp til meg så hadde du umiddelbart blitt ansatt av Helse Nord slik at du kunne reise rundt i landsdelen og gi folk med kroniske sykdommer et kurs i positiv psykologi. Det ville gitt merkbare helsegevinster i løpet av kort tid.
Jeg takker nok en gang for et fint kurs og ønsker deg lykke til videre!
 

WammervoldEdgar Wammervold

 

 

 


Tine Tennvassås Bjung

"Ville bare gi tilbakemelding på at ditt kurs om stressmestring gikk "rett hjem". Føler at dette gav meg noe både til bruk i jobb og til personlig nytte! Jeg har bl.a. gått "Kommunikasjon og ledelse" ved Høgskolen i Harstad og jobbet en del med bl.a. organisasjonsutvikling i kommunesektoren. I tillegg hadde jeg "stresskuldre" som faktisk ble borte denne fredagen. Dette gav meg absolutt noe jeg trengte!
Tusen takk til deg og dine!"

Tine Tennvassås Bjung
Mobil: 930 39 874/ privat. 769 31652
Aetat

 


Per Sverre Simonsen

"Hei, BRA JOBBET!
En av våre renovatører var på ditt kurs stressmestring. Resultatet er utrolig. Han er svært ung (22) og var langt nede og vurderte å si opp sin jobb. Det var kun det gode miljøet hos oss som gjorde at han ikke sluttet på dagen. Etter kurset er han tilbake til den mann vi ansatte for noen år siden, blid positiv og en viktig brikke i vårt arbeidsmiljø. Han skryter av ditt kurs og sier at dette hjalp han videre. Han anbefaler oss alle å ta dette kurset. Så her har du reparert en sjel som var litt slitt.
Takk!"

Med vennlig hilsen
Per Sverre Simonsen
Mobil tlf: 90509604 / Jobb: 769 913727
Leder renovatørene Narvik kommune