Kvalitesskolen


Kurssamling for: Helse/omsorg, Tjeldsund kommune, Ramsund 2011
Tid Kategori Bedrift/organisasjon Sted Evaluering
2011 Motivasjon og arbeidsglede HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Motivasjon og arbeidsglede HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Kundestyrt kvalitetsutvikling HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Kundestyrt kvalitetsutvikling HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Utviklende kommunikasjon HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Utviklende kommunikasjon HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Teamutvikling HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Teamutvikling HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Stressmestring og hindre utbrenthet HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe I Fjelldal/Ramsund pdf-icon
2011 Stressmestring og hindre utbrenthet HELSE/OMSORG, Tjeldsund kommune, Gruppe II Fjelldal/Ramsund pdf-icon

Kurssamling for: REMA 1000 Norge, Narvik
Tid Kategori Bedrift/organisasjon Sted Evaluering
2007 Motivasjon og arbeidsglede REMA 1000 Norge, Gruppe I Narvik pdf-icon
2007 Motivasjon og arbeidsglede REMA 1000 Norge, Gruppe II Narvik pdf-icon
2009 Kundestyrt kvalitetsutvikling REMA 1000 Norge, Gruppe I Narvik pdf-icon
2009 Kundestyrt kvalitetsutvikling REMA 1000 Norge, Gruppe II Narvik pdf-icon
2010 Utviklende kommunikasjon REMA 1000 Norge, Gruppe I Narvik pdf-icon
2010 Utviklende kommunikasjon REMA 1000 Norge, Gruppe II Narvik pdf-icon
2011 Teamutvikling REMA 1000 Norge, Gruppe I Narvik pdf-icon
2011 Teamutvikling REMA 1000 Norge, Gruppe II Narvik pdf-icon
2008 Stressmestring og hindre utbrenthet REMA 1000 Norge, Gruppe I Narvik pdf-icon
2008 Stressmestring og hindre utbrenthet REMA 1000 Norge, Gruppe II Narvik pdf-icon

Kurssamling for: Sjøforsvarets verksted, Ramsund 2007
Tid Kategori Bedrift/organisasjon Sted Evaluering
2007 Motivasjon og arbeidsglede Sjøforsvarets verksted i Ramsund Ramsund pdf-icon
2007 Kundestyrt kvalitetsutvikling Sjøforsvarets verksted i Ramsund Ramsund pdf-icon
2007 Utviklende kommunikasjon Sjøforsvarets verksted i Ramsund Ramsund pdf-icon
2007 Teamutvikling Sjøforsvarets verksted i Ramsund Ramsund pdf-icon
2007 Stressmestring og hindre utbrenthet Sjøforsvarets verksted i Ramsund Ramsund pdf-icon
Totalt antall i kategorien "Kvalitesskolen" (25)