Personlig utvikling

Eksamensmestring

Hvordan takle eksamensstress og eksamensangst?

Se artikkel i HiNs studiekatalog for 2015

Oppslag i avisen Fremover om kurset Eksamensmestring: [Artikkel]

Omtale av kurset eksamensstress og eksamensangst kan du lese i februarutgaven av studentavisa til HiN og SSiN.
Du kan også lese en artikkel angående kurset i FREMOVERS Lørdagspuls.

Enhver eksamen kan være en trussel mot ens selvoppfatning. Mange plages med eksamensstress og eksamensangst. Studenter stryker, ikke bare fordi de ikke har nok kunnskap, men fordi de ikke klarer å få kunnskapen frem når de må. Den viktigste forskjellen mellom de som gjør det bra og de som misslykkes, ligger i den enkeltes selvtillit.

Allerede i 1978 ble det gjort undersøkelser som viste at eksamen er mer en test på takling av stress, enn en kunnskapstest. Øking av selvtillit og bedre håndtering av stress er noe man kan øve opp. Det gjør man best gjennom mental trening.

Dette kurset er myntet på de som ønsker å forebygge- eller ønsker å gjøre noe med slike problemer.

 

Annie Boman fikk verktøyene hun trengte for å takle stress relatert til eksamener ved sykepleieutdanningen på HiN,
les hele hennes tilbakemelding her.

Innhold

Innholdet har tre klare mål

  1. Deltakerne skal få rikelig tid til å lære mental trening og avspenningsteknikker for å takle eksamensstress, eksamensangst og øke selvtilliten i eksamenssituasjonen.
  2. Deltakerne skal bli bevisst på egen reaksjon i eksamenssituasjonen og øve seg på å takle reaksjonen.
  3. Deltakerne skal lære å bruke enkle hjelpemidler på en hensiktmessig måte for å heve prestasjonen og mestre eksamenssituasjonen.


Opplegg

Kurset har en varighet på 1 dag: kl 0800-1600

Målgruppe: Studenter, elever og andre som ønsker å mestre eksamens situasjonen.

Anbefales

"Når jeg kom til kurset i dag var jeg kvalm, anspent og nervøs. Og med disse timene kjenner jeg allerede forbedring! Meget bra kurs!" -Student