Kundestyrt utvikling

Servicekurs

Om kurset

Hver deltaker skal ha en dypere forståelse av service, kundebehandling og kvalitet. Forstå betydningen av kommunikasjon, holdning, atferd, samarbeid og motivasjon for å gi bedre personlig service, internt service og ekstern service. Deltakerne skal oppleve at positiv serviceholdning smitter over på omverdenen, medarbeiderne, kundene og andre.

Eksempel på et program kjørt for Norsk Luftfartsmuseum i Bodø kan du [se her].


Innhold

Del 1 - Kundebehandling, kvalitet og service
Kundebehandling
Total kvalitet
Kvalitet
Service
Sannhetens øyeblikk
Servicebegrepet
Serviceheltene
Kontakt med kunden
Sense kundens situasjon
Riktig respons
Valg av riktig rolle
Personlig kvalitet

Del 2 - Kommunikasjon, atferd, holdning, samarbeid og motivasjon
Kommunikasjon
Atferd
Holdning
Samarbeid
Åpenhet og mot
Respekt og tillit
Motivasjon
Arbeidsglede

Målgruppe
Alle ledere og medarbeidere i teamet/ organisasjonen.

Opplegg
Kurset er et opplegg med 1 til 2 dagers varighet etter behov, med vekselvise forelesninger, par øvelser, individuelle øvelser og gruppearbeid.