Kommunikasjon

Utviklende kommunikasjon

Hvordan kommunisere utviklende med medarbeidere, kunder og andre?

Øke bevisstheten om kommunikasjon, og hvordan man kan kommunisere utviklende. Bli flinkere til å ta og gi tilbakemelding. Mestre kommunikasjon og angst. Øke ferdigheter i analysen av en kommunikasjonsprosess. Øke selvinnsikt. Bevisstgjøre holdning og atferd. Stimulere til åpenhet og ærlighet i kommunikasjon.

Innhold

Hva er kommunikasjon?
Kommunikasjonsmodeller
Utviklende samtale
Tillitsutvikling
Kontaktpyramiden

Kan du lære å kommunisere?
Lyttenivå
Aktiv og empatisk lytting

Er du en god lytter ?

Hvordan er kommunikasjonen på arbeidsplassen?
Utvikle selvinnsikt
Selvbeherskelse
Egen motivasjon
Empati
Sosial legning
Gi og ta tilbakemelding
Råd når tilbakemelding mottas
S-A-R-A-H effekten
Momenter omkring konstruktiv åpenhet
Komponenter i kroppsspråket vårt
Kroppsholdninger og fakter

Hvordan tolke kroppsspråket?
Kommunikasjon og angst
Selvbilde andres oppfatning
Holdning og atferd
Personlig samtale
Samtaletrening
Prosessanalyse av kommunikasjonen

Opplegg
Det blir vekselvis forelesning, parøvelser, individuell øvelser og gruppeoppgaver.
Kursopplegget bidrar til personlighets utvikling.