Kundestyrt utvikling

Kundebehandling og service

Om kurset

Etter kurset skal hver deltaker skal ha en dypere forståelse av service, kundebehandling og kvalitet. Hvor viktig det er med god kommunikasjon, atferd, holdning, samarbeid og motivasjon - for å kunne gi bedre personlig service, intern service og ekstern service. Deltakerne skal oppleve at positiv serviceholdning smitter over på omverdenen, medarbeiderne, kundene og andre.

Innhold

Del 1 - Kundebehandling, kvalitet og service
Kundebehandling
Total kvalitet
Kvalitet
Service
Sannhetens øyeblikk
Servicebegrepet
Serviceheltene
Kontakt med kunden
Sense kundens situasjon
Riktig respons
Valg av riktig rolle
Personlig kvalitet

Del 2 - Kommunikasjon, atferd, holdning, samarbeid og motivasjon
Kommunikasjon
Atferd
Holdning
Samarbeid
Åpenhet og mot
Respekt og tillit
Motivasjon
Arbeidsglede

Målgruppe
Alle ledere og medarbeidere i teamet/ organisasjonen.

Opplegg
Kurset er et opplegg med 1 til 2 dagers varighet etter behov. Det består av vekselvise forelesninger, par øvelser, individuelle øvelser og gruppearbeid.