Salgsteknikk og salgsprosessen

Hvordan bli en dyktigere selger?

Om kurset

Salgskurset er rettet mot medarbeidere både med og uten spesiell salgserfaring. Kurset er egnet for alle som skal snakke med kunder og har kundekontakt. Alt er salg og alle er selgere. For hva er salg? Jo, enten du selger et konkret produkt eller en tjeneste, eller daglig leder selger selskapets visjon og forretningside, eller markedssjefen selger forslag til aktiviteter - så er alt snakk om salg. Det er å få aksept for en tanke, ide eller løsning på et problem. Derfor er vi alle, flere ganger om dagen, være selgere.

Kurset gir en innføring i mekanismene i salgsprosessen og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til vår fordel i samtale med eksisterende og potensielle kunder. Hva er nøkkelen til å lykkes i salg?
Selger trenger en konstant kilde til motivasjon.

Salget glipper ofte på grunnleggende områder. Målet er å øke bevisstheten om hva som utgjør den lille forskjellen på suksess og fiasko.Gjennom dette kurset vil du bli kjent med de ulike fasene i en salgsprosess og trene konkret på de viktigste forbedringsområdene.

Kurset inneholder korte teoribolker om grunnleggende salgsprosess og teknikk.

Trinn-for-trinn lærer du hvordan den gode kommunikasjonen oppstår, og det avsløres teknikker og metoder som hjelper deg med å oppnå bedre salgsresultater. Hensikten er å gjøre deg tryggere i selgerrollen og øke salget.

Fokus er innen fagområdet salg og det jobbes konkret med utvikling av:
1) Salgstekniske ferdigheter
2) Personlige egenskaper og holdninger

Målet er å gjøre din organisasjon til en slagferdig salgsorganisasjon, hvor hver enkelt medarbeider bidrar til økt om-setning. Følger du rådene vil du raskt kunne se utviklingen i ditt team/ organisasjon og i dine omsetningstall. Kontinuerlig utvikling av medarbeidere er lønnsomt.


Mål for opplæringen

 • Lære konkrete salgsteknikker som faktisk fungerer
 • Den enkelte ansatte skal ha en bevisst holdning til viktigheten av eget salg.
 • Den enkelte ansatte skal selv ta initiativ for egen holdning til det som inngår i salgsprosessen.
 • Dette gjelder følgende områder:
  Kundene
  Salg
  Organisasjonen
  Produktene/ Tjenestene
  Kollegaene
  Egen utvikling / framtid
  Lokalsamfunnet
 • Hvordan avdekker du kundens behov og selger mer?
 • Hvordan bli tryggere på din egen rolle i salgssituasjonen?
 • Hvordan utnytt mulighetene gjennom hele salgsprosessen?

Hvordan lykkes bedre med salg

Hvorfor lykkes noen bedre med salg enn andre? Er det medfødte egenskaper som gjør at enkelte kommuniserer godt med alle og alltid får gjennomslagskraft? Metodene og teknikkene kan læres og egenskapene kan lokkes frem. Lær hvordan!

Innhold

 • Det første møte med kunden.
 • Hva bør man kjenne til før man møter kunden?
 • Slik skaper du alltid et godt førsteinntrykk.
 • Slik skaper du tillit hos kunden - personlig tillitsrelasjon.
 • Alt dreier seg om salg.
 • Hvorfor forsvinner kunden?
 • Vi er alle selgere.
 • Salgsverktøyet BALS.
 • Hva er salg?
 • Hva er aktivt salg ?
 • Hva er innvendinger ?
 • Når er kunden klar til å kjøpe?
 • Det magiske øyeblikket i salg og mersalg.
 • Hva er hovedkomponentene i salgssituasjonen?
 • Hvor viktig er holdninger i salgssituasjonen?
 • Hvordan gjøre topp-prestasjoner i salg?
 • Har vi råd til å være umotivert?
 • Hvordan skape salgsmotivasjon og egendrive?
 • Hvordan skape salgsentusiasme?
 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter i salg?
 • Hvordan tolker du kroppsspråket?
 • Hvordan " lese" og forstå ulike mennesker?
 • Hvordan virke overbevisende og troverdig?
 • Hvordan stille deg inn mentalt før kontakten med kunden?
 • Hvordan lytte deg til øket salg?
 • Hva er forskjellen på gode kundebehandlere og gode selgere?
 • Hvordan argumenterer du overbevisende for produktene/ tjenestene dine?
 • Innvendinger kan være kjøpssignaler - lær å utnytte det.
 • Hva er vanlige motivasjonsverktøy i salg?
 • Hva kjennertegner de beste selgerne?
 • Hva er kundetilpasset salg og relasjonssalg?
 • Hvordan øke selvtilliten i salgssituasjonen?

Opplegg

Det blir vekselvis forelesning, parøvelser, individuelle øvelser og gruppeoppgaver.

Kursopplegget bidrar til personlighets-utvikling.