Kommunikasjon

Presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytte

Om kurset

Kurset er en kombinasjon av forelesning, hvor teori og effektive teknikker blir gjennomgått, og deltakernes egne presentasjoner.

Du får anledning til å presentere innlegg – så vel korte som lange, forberedte som uforberedte. Du får ved hjelp av video mulighet for å gjennomgå din egen presentasjon.

Å gi deg teknikker og kunnskaper slik at du blir i stand til:

  • å gi levende presentasjoner som engasjerer tilhørerne
  • bedre å forberede en muntlig presentasjon
  • å utrykke deg mer klart og tydelig
  • bedre håndtere spørsmål fra tilhørerne
  • bedre å håndtere taleangst


Innhold

Presentasjonsteknikk
Kommunikasjon
Kontaktfasen
Kunsten å få andre til å lytte

Hva husker du?
Formidlingsprosessen
Skifte av kommunikasjonskanaler

Hva er hovedkomponentene i en presentasjon?

Holdninger i presentasjon
Isbryter
Kroppsspråk
Kroppsholdninger og fakter
Konsentrasjonsspennet
Kroppbevegelse
Forberedelse og struktur
Øyekontakt
Venn med nervøsiteten
Stemmebruk
Spørreteknikk

Riktig bruk av audiovisuelle hjelpemidler
Tavle
Flip-over
Overhead
Prosjektor

Praktisk øvelse med presentasjoner
Presentasjon med tilbakemelding på video

Resultater etter deltakelse
Ha en naturlig personlig fremtreden og samtidig oppnå gjennomslagskraft og troverdighet


Bruke audiovisuelle hjelpemidler på en hensiktsmessig måte


Skape variasjon og improvisere underveis, slik at du kan holde tilhørernes oppmerksomhet fanget


Forberede en god og sammenhengende presentasjon, der hovedbudskapet kommer klart frem og innholdet tilpasses

Deltakere
Ledere, lærere,studenter og medarbeidere som presenterer, underviser, og holder foredrag, så vel eksternt som internt. Deltaker antallet er maks 25, det er begrenset på grunn av innlagte øvelser og bruk av video.

Interne kurs
Kurset avholdes som internt kurs i bedrifter/organisasjoner. Fordelen er at kurset skreddersyes til bedrifter/organisasjoners spesielle ønsker, vilkår og behov, dvs. at det blir fokusert på de typer av presentasjoner som er særlig relevante for bedriftens/organisasjonens medarbeidere.

Varighet
1 dag, i alt 8 timer inkl. pauser. Kurset kan også gjennomføres over flere dager (2-3) med innlagt flere øvelser og tilbakemeldinger.

Pris
Etter nærmere avtale
Reise og overnatting etter statens satser

Kursmateriell
Manus for oppdragsgiver sendes for kopiering til kursdeltakerne