Personlig utvikling

Motivasjon og arbeidsglede

Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben?

Fremtidens drivkraft handler om å finne kilden til arbeidsgleden i oss selv. Motivasjon handler om hva som påvirker vår vilje og vår gjennomføringskraft, og dermed også våre prestasjoner.
Det som utløser vilje og kraft i den enkelte, er forskjellig fra person til person. Man må ikke gå i fella å tro at det som motiverer en selv, nødvendigvis er det samme som motiverer andre. Selv om alle er forskjellige - noen ønsker å glitre, andre har det fint i skyggen - finner man noen grunnleggende fellestrekk. Alle ønsker å bli sett og verdsatt, at deres kompetanse og ferdigheter blir brukt og at det finnes mulighet til å utvikle seg. Dette kurset skal bidra til å øke bevisstheten om hva som faktisk utløser drivkraft og vilje i den enkelte av oss.

Både ledere og medarbeidere trenger innsikt på dette området. Den enkelte må bevisstgjøres slik at motivering blir et felles ansvar. Lederen må bli klar over hva som øker motivasjon hos den enkelte, slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. Ledere kan dermed i stor grad legge til rette for å skape motiverende arbeidsforhold. Å ha som mål å få motiverte medarbeidere, høres kanskje banalt ut. Men ofte er det det enkleste som er mest komplisert. Mange ledere har rett og slett for liten kunnskap om hvordan motivasjon oppstår.

Bemerkelsesverdig få medarbeidere er bevisst hvilke indre behov de har. Hva må til for at de skal trives? Hva er det som gir akkurat deg arbeidsglede?

Motivasjon dreier seg om det som fremmer oss som mennesker og som gir oss arbeidsglede gjennom at vi utfolder oss i arbeidet. De som har en ekte arbeidsglede, vil kunne prestere det unike kunststykket og både heve kvalitet, redusere kostnader og øke lønnsomhet - samtidig. Arbeidsglede kommer innenfra og springer ut fra en indre motivasjon.


Innhold

Hva er motivasjon?
Utgangspunktet for organisasjons fellesskap
Motivasjonsfaktorer som er innsatsfremmende
Indre motivasjonsfaktorer
Flytesonemodellen
Sosial støtte i arbeidshverdagen
Mental styring av prestasjoner
ABC-modellen
Hvordan takle prestasjonsangst?
Positiv og negativ angst
Affirmasjoner
Prestasjonsmotiv
Mental trenig ved prestasjonsangst
Hva motiverer på jobben?
Forhold mellom press, ytelse og reaksjon
Grunnleggende prinsipper for motivasjon


Hvilke behov har vi?
Hvilke faktorer virker motiverende?
Hva bidrar positivt til trivsel på jobben?
Hva bidrar negativt til trivsel?

Hva motiverer mennesker?
Straff og belønning
Indre (naturlig) belønning/selvledelse
Mål og mening
Kvalitet er fullt engasjement
Symptomer på lav motivasjon
Hvordan kan du forsterke motivasjonen?
10 bud for økt motivasjon

Hva er arbeidsglede?

Hva avgjør arbeidsglede?
Holdning og atferd
Atferd avler atferd
Komponenter i kroppsspråket vårt

Hva er kompetanse?
Emosjonell Intelligens (EQ)
Kommunikasjonstrappen
Suksessfaktorer i velfungerende team
Personlig kvalitet
Utvidet kundebegrep
Personlig prestasjonsstandard
Personlig tillitsrelasjon
Selvrespekt
Selvtillit
Indre selvfølelse og ytre selvtillit

Hvordan øke selvfølelse?
Hva påvirker selvtillit?

Hvordan bygger du opp selvtilliten din?
Mental utholdenhet

Opplegg
Det blir vekselvis forelesning, parøvelser,individuelle øvelser og gruppeoppgaver

Kursopplegget bidrar til personlighetsutvikling