Studiemestring

Studiemestring, studieteknikk og motivasjon

Arvid Sølve Urke har i 2013 og 2014 kjørt kurs i  «Studiemestring, studieteknikk og motivasjon» for alle nye studenter ved Høgskolen i Ålesund. 

Ledelsen ved Høgskolen i Ålesund evaluerte kurset i «Studiemestring, studieteknikk og motivasjon» som ble kjørt i 2014, få dager etter at kurset var gjennomført. Lokaler, teknisk utstyr, administrasjon og kursinnholdet ble gjennomgått. Kursdeltakernes evalueringsrapporter ble også delt ut og gjennomgått. I og med at kurset synes å kunne bidra til å redusere frafall fra studiene, ansees et slikt tilbud til alle nye studenter å være svært verdifullt. Ledergruppa ved Høgskolen i Ålesund konkluderte med at samme opplegg gjennomføres også neste år i 2015.

 

Øyvind Edvardsen
Studiedirektør
Høgskolen i Ålesund

Tlf: 70 16 14 91 Mobil: 40041281
E-post: oyed@hials.no

 

Om kurset

Anstrengelser påvirker resultatet i studiet. Anstrengelser og innsats påvirker også forventningene våre om hvordan det fremtidige resultatet vil bli. Jo mer vi tror en viss øvelse/trening vil hjelpe, desto bedre blir resultatene. Forventninger om suksess får stor innflytelse på fremtidig ferdighetsnivå og mestring. Forventninger om fremtidige gode resultater vil bli oppfylt. Jo mer vi tror på dette, dess større er sjansen for at vi finner bevis for det i fremtidige studier.

Se artikkel i HiNs studiekatalog for 2015

Se artikkel angående kurset i FREMOVERS Lørdagspuls

 

 

 

 

 

Annie Boman fikk verktøyene hun trengte for å
mestre studiene på sykepleieutdanningen på
HiN, les hele hennes tilbakemelding her.

 

God selvtillit, sterk motivasjon, positiv interesse og effektiv studieteknikk er svært viktige forutsetninger for er godt resultat. Å ha en riktig studieteknikk er ekstra betydningsfullt fordi det å beherske dette feltet er både motiverende og gjør undreverker for selvtilliten, samtidig som det lærer deg å utnytte hjernekapasiteten.

Studieteknikk handler mye om riktige holdninger og gode vaner. Når det gjelder positive holdninger til studiet og til deg selv, er dette avhengig av eget selvbilde og selvtillit. Selvtillitens betydning i studiesammenheng har nok vært undervurdert opp gjennom årene. Svært mange som starter opp med et nytt studium, ofte på et nytt sted, sliter nettopp med dårlig selvtillit og undervurderer sine evner og anlegg.

Når vi skal innlære og prestere i studiesituasjon, vil evnen til å holde konsentrasjonen om arbeidsoppgavene være en avgjørende faktor. Jo sterke press/stress vi møter i studiet, jo større er sannsynligheten for å bli ukonsentrert. Jo mindre konsentrasjon, jo dårligere innlæring, innøving og utførelse av ferdighetene får vi. 80% av læringsvansker er relatert til stress. Dersom vi fjerner stresset, så fjerner vi læringsvanskene. Bildelig kan dette uttrykkes gjennom at det er bekymring som får den energien som trengs for å utføre handlingen, og ikke den oppgave vi aller helst ønsker å utføre kompetent og dyktig.

Det er ironisk at jo bedre ferdigheter vi har på forhånd i et fag, jo større konsekvenser får denne oppmerksomhetsforskyvningen for prestasjonsnivået. Tilstanden kjennetegnes ved at det er vanskelig å innlære og innøve stoff. Det er også vanskelig å hente frem kunnskap som er godt innlært i en tilstand hvor redsel/bekymring og angst får råde. Fokus på de negative konsekvensene blokkerer de naturlige hukommelsesprosessene.

Angsten for å prestere dårlig tar hele oppmerksomheten. På den andre siden vil tilførsel av hjelp gjennom positiv tenkning, lært optimisme og mental trening, kunne bryte den onde sirkelen. Studenter som har et negativt selvbilde vil i verste fall ha en tilstand av LÆRT HJELPELØSHET. Det beskriver personer som i en læringssituasjon er passive og helt uten tro på at de selv kan gjøre noe for å lykkes i studiet. Forskning viser at studenter som virkelig begynner å tro at nederlag i studiet skyldes deres evner, vil også miste studiemotivasjonen.

Ved å jobbe med å endre tankemønstret gjennom positiv tenkning og mental trening hos disse studentene, vil de bli mer optimistisk i tankemønstret og få et mer positivt selvbilde og tro på egen mestring. De vil erfare at positive ting vil skje med dem i studiet.

Innhold

 • Motivasjon og mestring
 • Er du mestringsorientert eller prestasjonsorientert?
 • Flytesone-modellen, mestringssone og følese av mestring
 • FLOW - Den magiske følelse
 • Årsaken til at du utsetter gjøremål
 • Psykologiske behov
 • Forutsetninger for å lykkes som student.
 • Faktorer som er viktig for å lykkes.
 • Karakteregenskaper som er viktig.
 • Bakgrunnskunnskaper
 • Helse/økonomi/nærmiljø/kosthold betydning.
 • Studieteknikk
 • Bevissthetstrappa, viktig å normalisere innkompetanse.
 • Innlæring og hukommelse.
 • Årsak til glemsel.
 • God konsentrasjon gir god innlæring.
 • Notatskriving er veldig viktig.
 • Læringskurver
 • Glemselkurve med og uten repetisjon.
 • Anbefalte repetisjonssekvenser og repetisjonsskjema.
 • Fordelen ved repetisjon.
 • Hvorfor er det viktig å følge forelesninger?
 • Positiv tenkning.
 • Optimisme eller pessimisme.
 • Rett mental innstilling – RMI
 • Mål er nødvendig.
 • Coues lov
 • Prestasjonsburet
 • Lær å lære
 • Hvordan bedre konsentrasjon, forståelse og hukommelse?
 • Vi lærer på ulike måter.
 • Hjernens to halvdeler
 • Dine sju intelligenssentra
 • Notatteknikk
 • Læring er aktivering av sansene.
 • Lese- og studiesekvens.
 • Mentale pauser.
 • Læring og hjernebølger.
 • Kosthold å læring.
 • Læringspyramiden.

Opplegg

Kurset har en varighet på 1 dag: kl 0800-1600

Målgruppe

Studenter, elever og andre som ønsker å mestre studiesituasjonen.

Kommentarer fra kursdeltakere:

 • Fantastisk kurs!
 • Mye bedre kurs enn jeg forventet!
 • Topp kurs og svært inspirerende.
 • Kanon bra kurs!
 • Supert kurs!
 • Alt var perfekt!
 • Inspirerende og motiverende kurs!
 • Alt ved kurset var svært bra!
 • Et meget bra og motiverende kurs!
 • Fantastisk bra opplegg!
 • Topp kurs!
 • Har en enormt motiverende energi etter kurset.
 • Svært fengende og inspirerende!
 • Spesielt takk for et svært godt gjennomført og lærerikt kurs!